123

Ekshumācija

Ekshumācija - ir līķa izrakšana tiesas medicīnas ekspertu izmeklēšanai, ietver līķa apskati,
kurai jānotiek saskaņā ar tās nosacījumiem.

“ANGEL” piedāvā ekshumācijas reģistrācijas pakalpojumus.
Pēdējos gados daudzu iemesla dēļ no Latvijas ir aizbraucis pietiekams cilvēku skaits. Aizbraucot uz pastāvīgu dzīvi citā valstī, daudzi no viņiem izrāda vēlmi nogādāt un apglabāt mirušo radinieku mirstīgās atliekas tuvāk viņu dzīvesvietai. Profesionālie mūsu aģentūras darbinieki vienmēr ir gatavi jūs uzmanīgi uzklausīt, kompetenti atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem, palīdzēt gan dokumentu kārtošanā, gan paša ekshumācijas procesa īstenošanā, kam seko mirušā mirstīgo atlieku nogādāšana jaunā apbedīšanas vietā.

Mūsu pakalpojumi

Neatliekamie pakalpojumi


Apbedīšanas aģentūras “Angel debesīs” speciālisti operatīvi un profesionāli reaģēs uz notikušo,
neatkarīgi, kur noticis negadījums – mājās, slimnīcā vai nelaimes gadījums ārpus mājas.