Ceremonija tiek rīkota balstoties uz aizgājēja dzīvi
Ko darīt ja notikusi nelaime

Ko darīt ja notikusi nelaime

Ja cilvēks ir nomiris mājās, tuvinieku klātbūtnē, svētku dienās vai nakts laikā

Nekavējoties jāsazinās ar „Ātro palīdzību”, lai atbraukušais ārsts konstatētu nāves iestāšanos. „Ātrās palīdzības” tālrunis Jums ir zināms: 03 no stacionārā telefona vai 113 no mobilā telefona. Pēc tam jāsazinās ar apbedīšanas aģentūru mirušā nogādāšanai uz morgu.

Ja cilvēks ir nomiris mājās dienas laikā

Ir jāizsauc ģimenes ārsts, lai viņš konstatētu nāves iestāšanos un izrakstītu medicīnisko apliecību par nāves cēloni. Pēc tam jāsazinās ar apbedīšanas aģentūru mirušā nogādāšanai uz morgu.

Ja cilvēks nomiris slimnīcā

Ārsts vai medmāsa par to paziņo mirušā tuviniekiem. Medicīniskā apliecība par nāves cēloni ir jāsaņem attiecīgās slimnīcas morgā.

Ja nelaime ir notikusi sabiedriskā vietā

No negadījuma vietas mirušā ķermenis tiks nosūtīts uz Valsts tiesu ekspertīzes morgu. Tāpēc gadījumā, ja pazudis radinieks vai kāds cits tuvs cilvēks, Jums jādodas uz Valsts tiesu ekspertīzes morgu, kas atrodas Rīgā, Hipokrāta ielā 2. Jūs varat arī zvanīt pa tālr. (+371) 20021472 (visu diennakti) un Jums paziņos, vai pie viņiem atrodas meklētais cilvēks, kā arī, vai Jums būs jāierodas Valsts tiesu ekspertīzes morgā uz ķermeņa identifikāciju un nāves cēloņa slēguma saņemšanu.

Autopsija

Autopsijas nepieciešamību noteiks ārsts, kurš ieradies konstatēt nāves iestāšanos. Gadījumā, ja ārstam būs grūtības noteikt nāves cēloni un būs šaubas par to, vai nāve iestājusies dabīgi, tiks izrakstīts nosūtījums autopsijas veikšanai. Šādā gadījumā Jums vajadzētu sazināties ar apbedīšanas aģentūru mirušā transportēšanai.

Medicīniskā apliecība par nāves cēloni

Medicīnisko apliecību par nāves cēloni, balstoties uz slimības diagnozi, izrakstīs ģimenes ārsts poliklīnikā, kurā mirušais bija uzskaitē. Medicīniskā apliecība par nāves cēloni tiks atdota mirušā radiniekiem. Pie izziņas saņemšanas nepieciešams uzrādīt mirušā pasi un personu apliecinošu dokumentu.

Miršanas Apliecība

Miršanas apliecību jāsaņem Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot medicīnisko apliecību par nāves cēloni un mirušā pasi. Miršanas apliecība – tas ir galvenais dokuments, uz kura pamata tiek organizētas bēres (kremēšana), saņemti sociālie pabalsti bērēm, un nākotnē – arī mantojuma saņemšana.

(+371) 20 080 000
(+371) 20 087 777
(+371) 20 58 58 50 Jūrmala